LÄHIHOITAJAOPISKELIJAN OHJAAMINEN JA OSAAMISEN ARVIOINTI

Koulutus on tarkoitettu lähihoitajaopiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaajille ja näyttöjen arvioijille. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja näyttöjä voi arvioida työntekijä, jolla on alan koulutus ja työkokemusta, riittävä perehtyneisyys tutkintoon ja sen ammattitaitovaatimuksiin.

AJANKOHTA
Keskiviikkona 23.10.2019 klo 13.30-16.00.
Sedu Kurikka, Kurikan Kampus, Huovintie 1, 61300 Kurikka
Koulutus järjestetään yhden iltapäivän mittaisena. Koulutus on osallistujille ja työnantajalle maksuton.

MITÄ SAAT
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa on viime vuonna tapahtunut kaksi merkittävää muutosta. 1.1.2018 on astunut voimaan uusi Ammatillisen koulutuksen laki, ja 1.8.2018 lähihoitajan tutkintoon on tullut uudet perusteet ja tutkinnon rakenne on muuttunut. Koulutuksessa perehdytään näihin asioihin ja selvitetään, miten ne vaikuttavat työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja näytön arviointiin.
Saat koulutuksessa vastauksia siihen, miten ohjaat ja arvioit lähihoitajaopiskelijoita käytännön työtehtävissä. Koulutuksen osallistujille tarjoutuu myös tilaisuus alalla toimivien kollegojen kohtaamiseen ja verkostoitumiseen.

HAKEUTUMINEN
Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 11.10.2019 asiakaspalvelusihteeri Riitta Niemistölle:
riitta.niemisto@sedu.fi
Ilmoittautumisen yhteydessä kerro työpaikkasi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja mahdollinen erityisruokavaliosi kahvitusta varten. Koulutukseen ei tule erillistä kutsua.

LISÄTIETOJA
Koulutusvastaava Anne Leppinen p. 040 830 0496

TERVETULOA!

www.sedu.fi